Aktuell

FØL Norge ( Page 4 )

Vi tapte i høyesterett

Det gikk ikke helt som vi håpet i Høyesterett. Igjen så ser vi at myndighetene og folket ikke ser ting på samme måte. Eller tolkningen av lovverket blir så feil så feil får den enkelte. Det er også skremmende at når en tar opp kampen mot et stort monster som NAV, og kjemper frem sin sak, så skal også du være redd for å få regninga.   MEN vi gir oss ikke. Vi har hatt saken i Stortinget før, og vi...

Strømpriser vi kan leve med?

Nå har Regjeringen sammen med SV kommet med en strømpakke som skal bidra til at de som har aller minst å rutte med skal kunne gå vinteren i møte uten å måtte sitte inne å fryse. I denne nye løsningen så er det lagt opp til at alle som får sosiale ytelser skal få dekket mer av sin strømutgift og ikke minst at de med bostøtte skal få økt støtte.   Det som kanskje er gladnyheten, er at flere skal få...

Innspillsmøter på stortinget er viktig

FØL deltar gjerne på møter med de folkevalgte, og det er viktig for oss å vise vårt engasjement og vår bekymring over den økonomiske utviklingen. Derfor er det viktig at våre folkevalgte politikere tar seg tid til å høre på oss.  16 desember hadde vi et godt møte med SVs Kirsti Bergstø. Vi fikk lagt frem våre bekymringer om strømpriser og levekostnader. Bostøtteordningen er dessverre både utdatert og gammeldags. Og med alle kuttene som det har blitt de siste årene,...

Regjeringen svikter uføre … igjen

I høst var det høring om endring av uføres inntektsgrense. Tidligere har det vært slik at uføre kan tjene inntil 0,4 G før det avkortes i trygden. Dette plaget Høyreregjeringen så fælt at de laget en ny variant hvor vi trekkes fra første krone.   Etter den forrige regjerings tanke skulle dette motivere til at uføre kan arbeide mer. Nå kan vi i FØL fortelle at sånn fungerer det altså ikke. Uføre blir ikke friskere eller mer arbeidsfør ved å kutte...

Nå skal det kuttes igjen!

Nå er det igjen en høring ute med kutt til uføretrygdede. Nå skal de sørge for at uføre ikke skal kunne tjene en eneste krone før det trekkes i trygden. Dette er en skremmende utvikling. Forslaget går ut på å fjerne inntektsmuligheten på 0,4 G.   Det er lagt ut 3 forskjellige varianter av kutt som såkalt skal motivere til å bruke restarbeidsevnen. Vi i FØL ble både skrekkslagne og sjokkerte over forslagene. Og om ikke det er nok så valgte...

FØL trer inn som partshjelper i ankesak til Høyesterett

Skrevet av Jan-Frode Nordli   FØLs engasjement mot NAVs økende bruk av Kontrollunntaket for å slippe å dekke advokat- og sakskostnader for klagere som vinner sin ankesak, gjør at foreningen går inn som partshjelper i en ankesak til Høyesterett. Saken har interesse for flere enn kvinnen/advokaten og NAV/Staten, og FØL håper at vi i første omgang kan bidra til at saken kommer gjennom nåløyet og blir behandlet av Høyesterett.   En kvinne fikk opprinnelig avslag på uføretrygd, men etter å ha...

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått politikk er det ingen tvil om, i tillegg er det holdningene våre til hva vi krever av alle andre. Opposisjonen har fremmet noen endringer uten hell.   Koronasituasjonen forsterker og presser enda flere mennesker ut i fattigdom, og dessverre er nok ikke situasjonen under...

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi har arbeidet med flere viktige oppgaver. Møte med høyre og Sosialkomiteen vedr. koronasituasjonen. Her fikk vi frem hvordan dette slår ut blant de som er mest sårbare. Prisøkningen og ikke minst de ekstrakostnadene som er blitt lesset ned på den enkelte....

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringen kr. 12.519,- mer i årlig uføretrygd før skatt. Andre ytelser basert på Folketrygdens grunnbeløp får andre tall, felles for alle, er en økning av G lik 5.048,- kr. på årsbasis. Årets oppgjør er det beste på nesten 15 år, hvorfor er det slik i et år som økonomisk sett...

Vår dypeste medfølelse

Det er med stor sorg vi har mottatt nyheten om at Advokat Anders Hermansen Rosenbergs bortgang. Han er født 5/3-1975 i Fredrikstad. Og etterlater seg samboer og barn. Anders kom inn i FØL Norge sin organisasjon i dens spede begynnelse. Det tok ikke lang tid før han viste sin støtte og sitt engasjement. Han var en ren idealist og kjempet saker for de som trengte det aller mest. Vi i FØL samarbeidet mye i saker som var rettet til systemsvikt...

FØL Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Organisasjon

921 107 439

Kontakt

Brugata 1, 0186 Oslo, Norway

+47 41294383 | +47 95121320

kontakt@folnorge.no

EnglishFrenchGermanNorwegianSpanish