Classic Posts

FØL Norge|Classic Posts

Arbeidslinja for fall?

Begrepet Arbeidslinja er et begrep med lange røtter. I Norge tok man i bruk begrepet som del av en økt sosialpolitikk hvor man ønsket å utvikle en samfunnssolidaritet som tok sikte på å hjelpe de svake i samfunnet på 1930 tallet. (1) Hovedtankegangen var at de som var friske og arbeidsføre, måtte jobbe for at de som var syke og ikke kunne jobbe ikke skulle sulte. En sosial tankegang om at man var et felleskap, og i felleskapet hjelper vi...

Kurs i hverdagsøkonomi

Vi er så heldige at vi har fått Stine Høvik til å holde kurs i hverdags økonomi. Kurset blir lagt opp slik at du ikke må ha digitale verktøy for å kunne være med. Det er meningen at du skal lage et budsjett utfra dine egne muligheter. Oversikt over økonomien og planlegging er ofte det aller viktigste for å kunne ha penger hele måneden. Det er også en god måte å planlegge sommerferie/jul eller andre perioder som kan gi utfordringer...

Årsmøteresolusjoner 2023

På årsmøte 2023 vedtok Velferdsalliansen som vi er medlem av, to viktige resolusjoner: Deltakelse i frivillig arbeid – En vei tilbake til arbeidslivet Frivillig arbeid er et viktig nettverk for alle og er en verdi for å opprettholde og utvikle relasjoner mellom mennesker. Det er også en viktig samfunnsaktør for mange grupper, for eksempel uføre som savner å være i arbeid, eller folk som trenger et nettverk eller er ute av arbeidslivet for kortere eller lengre periode. Derfor er det nødvendig å...

Tenke nytt?

Vi har i tidligere artikler her på siden skrevet om hvordan fattigdom i Norge har fått økt oppmerksomhet det siste året. Mye skyldes dyrtiden vi lever i med økte strøm, bensin- og matvarepriser. Fattigdommen er økende, og med en regjering på sosialistisk side er det en forventning om at dette står høyt oppe på listen over tematikk som bør styre den politiske retningen. Noe har vært gjort, men ikke på langt nær nok. Til tross for økte bevilgninger som skulle...

Vi trenger en ny på laget. Er du den vi søker etter?

  Organisasjonsmedarbeider 20 % engasjement    Om arbeidsgiver: FØL Norge (For økt levestandard) er en landsdekkende ideell organisasjon. FØL Norge skal støtte medlemmenes saker for å skape et godt og bærekraftig samfunn. Dette gjøres ved å styrke deres status, økonomiske situasjon og sørge for at ingen skal leve i fattigdom i Norge. Vi har medlemmer over hele landet. FØL Norge arbeider for å bekjempe fattigdom i Norge. Vi ønsker å skape gode og riktige levevilkår, ved å styrke kunnskapsnivå og...

Hva er fattigdom i Norge?

Det er dessverre flere og flere som blir fattige og ikke har råd til mat eller andre elementære behov som klær, medisiner, sko eller bolig. Mange går nå sultne til sengs. Fattigdom går utover alle aldersgrupper. Likevel er det ofte fokus på barn og unge. Det viktigste er å sørge for at de voksne får en inntekt å leve av: Da vil også barna komme ut av fattigdom. Når barna kommer på skolen og ikke har råd til å ha...

Sjefen møter brukere! 

Nav direktør Hans-Christian Holte, er i gang med en podkast hvor målet er å lytte til  brukerne av systemet. Håpet er at både han og ansatte i Nav skal lære noe av hvordan  brukerne opplever kontakten med Nav. (1)  Podkasten som heter «Holtes halve» og introduseres på følgende måte:  NAV-direktøren inviterer gjestene til en raus halvtime der de utforsker aktuelle temaer for  velferdssamfunnet og livene vi lever.  At en direktør i NAV gir seg i kast med podkast for å...

Høring representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten i kultur og likestillingskomiteen 19...

Vi var to fra FØL Norge som var på høringen som omhandler inntektsmuligheter for organisasjoner. Det er vanskelig for alle organisasjoner å vite hvor man kan søke midler til drift og aktiviteter. Det er ofte uoversiktlig, og vi bruker mye tid på å lete etter de tilskudd som omhandler vårt område. I tillegg er det søknadsfrister som gjør det vanskelig å samkjøre med aktiviteten vi har. Det er høye krav om dokumentasjon som ofte ikke vil kunne gis før i...

Siste «snakkis» – trygg alderdom for alle?

Nyhetsbilde har vært sterkt preget av helseminister Kjerkol sin ytring om at man må planlegge alderdommen ved å legge til rette for at man kan bo hjemme lengst mulig og at man har en bolig som gir et godt arbeidsmiljø for hjemmetjenesten. (1) Uttalelsene har ikke gått upåaktet hen og noen har til og med krevd hennes avgang på bakgrunn av måten hun har opptrådt i forhold til kritikk av eldreomsorgen. (2) Og det er grunnlag for kritikk. For i...

Økt oppmerksomhet rundt fattigdom i Norge

Det startet med økte strømpriser og drivstoff. Deretter økte matvareprisene. Fokuset rundt levekostnadene i landet vårt fikk økt oppmerksomhet, fordi det ble klart for flere enn de som regnes som fattige her i landet, at det ikke alltid er lett å få den økonomiske kabalen til å gå opp. Oppmerksomheten rundt levekostnadene førte med seg ytterligere oppmerksomhet rundt det å være fattig i Norge. Ikke bare var det modige mennesker som stilte opp på TV og gav fattigdommen i landet...

FØL Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Organisasjon

921 107 439

Kontakt

Brugata 1, 0186 Oslo, Norway

+47 41294383 | +47 95121320

kontakt@folnorge.no

EnglishFrenchGermanNorwegianSpanish