Vi var to fra FØL Norge som var på høringen som omhandler inntektsmuligheter for organisasjoner. Det er vanskelig for alle organisasjoner å vite hvor man kan søke midler til drift og aktiviteter. Det er ofte uoversiktlig, og vi bruker mye tid på å lete etter de tilskudd som omhandler vårt område. I tillegg er det søknadsfrister som gjør det vanskelig å samkjøre med aktiviteten vi har. Det er høye krav om dokumentasjon som ofte ikke vil kunne gis før i etterkant. Det blir mye synsing, og mange fallgruver for en liten organisasjon. Større organisasjoner får ofte frie midler i tillegg drifts- og aktivitetstilskudd. Det er ikke enkelt for oss små organisasjoner å få frie midler. Det er altfor mange kriterier for å kunne komme innunder de forskjellige støtteordningene. 

En annen side er at det er kompliserte søknader og rapporter som skal sendes inn. En liten organisasjon har som regel ikke ansatte til dette. Det går på frivilligheten. Og det er ikke slik at alle har en utdannelse eller erfaringer/kompetanse på hvordan man skriver søknader og rapporter. Da må dette leies inn. Det koster mye å få hjelp til dette, og da går vinninga opp i spinninga. 

De store organisasjonene får lotteri inntekter, og får ekstra inntekter fra statlig og privat. Vi er basert på et lite driftstilskudd fra staten som dekker husleie og en ¾ stilling. Vi må håpe på støtte fra private og medlemskontingent i tillegg for at vi skal kunne utarbeide det vi ønsker. Da er det helt klart at vi ikke kan klare å bruke ressursene våre på søking etter søknadsmuligheter. Her vil sterke organisasjoner med ansatte som har både ressurser og kompetanse klare å få støtte, mens andre vil falle helt ut, selv om behovet kan være større. 

Vi ønsker endringer som gjør at vi også kan få lotteristøtte og frie midler. At vi kan bruke midlene slik vi syns er best for vår målgruppe. Vi har så mange ønsker for vår organisasjon. Videre må det være en forenklet måte å rapportere på. En enkel mal som vi kan sette inn ønsket informasjon. Vi bør få en kontaktperson vi kan få hjelp av, som har oversikt over alle støtteordninger fra statlig hold, og som kan veilede oss. Ordningen må gjøres enklere og mer oversiktlig. Det bør være mulig å få hjelp til dette dersom organisasjonen sliter med å få til å rapportere eller søke. 

Frivillige organisasjon er forskjellige. Vi har kanskje flere måter å arbeide på, har både nasjonalt og lokalt. Mange frivillige organisasjoner er bredere, og kan derfor gå under flere søknadsordninger, men kan falle utenfor fordi de mangler et kriterie. Dette gjør det vanskelig og uoversiktlig for frivillige organisasjoner. FØL er derfor enig i at Frivillighetsregisteret må forbedres, og at alt skal gå igjennom et sted. Slik at vi som organisasjon kan ha en kontaktperson som kan hjelpe oss med søknader og vite hvilke søknader vi kan ha rett til å søke på.

Søknader må forenkles. I tillegg må det være mer forutsigbarhet i driftsstøtte, da flere organisasjoner har ansatte og andre faste kostnader som må dekkes.