FØL deltar gjerne på møter med de folkevalgte, og det er viktig for oss å vise vårt engasjement og vår bekymring over den økonomiske utviklingen. Derfor er det viktig at våre folkevalgte politikere tar seg tid til å høre på oss. 

16 desember hadde vi et godt møte med SVs Kirsti Bergstø. Vi fikk lagt frem våre bekymringer om strømpriser og levekostnader. Bostøtteordningen er dessverre både utdatert og gammeldags. Og med alle kuttene som det har blitt de siste årene, er den totale økonomiske situasjonen for mange uholdbar.  

 Vi fortsetter med innspills møter i 2022, og vil være med å presse på der vi ser trykket er for stort.