Hvordan kan de få deg til å føle deg overkjørt, latterliggjort eller oversett? 

Velkommen til kurs om: 

  • Hvordan kjenne dem igjen? 
  • Hvordan håndtere dem? 

Torsdag 5. mai kl. 17:00 (mat fra 16:30).  

Vi møtes på Batteriet for å se på ulike teknikker, men også “hersketyper” (mennesketyper) som du helt sikkert har møtt på i organisasjonslivet og privat. 

Velkommen til kurs hvor vi også deler erfaringer og diskuterer! 

Anita i FØL Norge For økt levestandard og Batteriet inviterer! 

Meld deg på til: tea.skogsrud@bymisjon.no