Om Oss

FØL Norge|Om Oss
Om oss

Vi bekjemper fattigdom i Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Vi arbeider for å få politikere til å skjønne av at mange av de kuttene de har påført de mest sårbare gruppene, og som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon.

Vi arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering

Vi arbeider med de som har mistet sin AAP (arbeidsavklaringspenger), og vi mener alle skal beholde sin inntektssikring til de er ferdig avklart.

Vi arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering

Vi arbeider med de som har mistet sin AAP (arbeidsavklaringspenger), og vi mener alle skal beholde sin inntektssikring til de er ferdig avklart.

Det er helt nødvendig å forbedre dagens situasjon for uføretrygdede. Ved å styrke bostøtteordningen slik at den favner slik hensikten faktisk er, styrke husbankens lånerammer for lavlønnsgrupper slik at flere kan kjøpe seg egen bolig og øke satsene for sosiale ytelser slik at SIFOs referanse budsjett følges.

Våre hjertesaker

Team

FØL Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Organisasjon

921 107 439

Kontakt

Brugata 1, 0186 Oslo, Norway

+47 41294383 | +47 95121320

kontakt@folnorge.no

EnglishFrenchGermanNorwegianSpanish