I høst var det høring om endring av uføres inntektsgrense. Tidligere har det vært slik at uføre kan tjene inntil 0,4 G før det avkortes i trygden. Dette plaget Høyreregjeringen så fælt at de laget en ny variant hvor vi trekkes fra første krone.  

Etter den forrige regjerings tanke skulle dette motivere til at uføre kan arbeide mer. Nå kan vi i FØL fortelle at sånn fungerer det altså ikke. Uføre blir ikke friskere eller mer arbeidsfør ved å kutte i inntektene.  

Vi håpet derimot at et regjeringsskifte skulle endre dette forferdelige forslaget, men der gikk vi dessverre på en smell. At ArbeiderPartiet og Senter Partiet har valgt å la denne ordningen starte fra 1 januar 2022.  

Vi tapte i første runde. MEN vi i FØL Norge gir oss ikke. Vi må få politikerene til å våkne opp. Så vi sender e-poster og skal i møter på Stortinget i håp om å få endret denne.  

Lett forklart vil den nye ordningen bli følgende.  

En person tjener i snitt før uføretrygden 450 000 kr. Da blir uføretrygden regnet ut på 450 000×66%=303600 kr  

Forslag 1 

Og ved å tjene 12 000 kr i året vil trekket bli 12000×33%=3960 kr så den uføre tjener da 8040 kr på å jobbe. Skatt, reiseutgifter, barnepass evt. klær kommer utenom.  

Forslag 2 

Tjener man litt mer som feks. 10 000 kr i mnd. vil summen bli 80400 mer i året.  

Den gamle varianten var følgende, og her går vi utifra samme uføreinntekt.  

Forslag 1 

Ved å tjene 12000 kr i året blir trekket 0 = 12000 inntekt  

Forslag 2 

Ved å tjene 120000 kr i året blir trekket – 42560 =77440 x 66% =26330 kr  

Dvs. at 120 000-26330=93670 kr i inntekt i året.   

Som dere ser så selv med en inntekt på 120 000 kr i året vil uføre tape 13000 kr i året ved å jobbe kontra den løsningen som var.