Nyhetsbilde har vært sterkt preget av helseminister Kjerkol sin ytring om at man må planlegge alderdommen ved å legge til rette for at man kan bo hjemme lengst mulig og at man har en bolig som gir et godt arbeidsmiljø for hjemmetjenesten. (1) Uttalelsene har ikke gått upåaktet hen og noen har til og med krevd hennes avgang på bakgrunn av måten hun har opptrådt i forhold til kritikk av eldreomsorgen. (2) Og det er grunnlag for kritikk. For i et land hvor 137100 er minstepensjonister. (pr. september 2022) (3) og 362 500 personer uføretrygd (pr. september 2022) (4), så sier det seg selv at vi har et problem og at det blir større i fremtiden. For hvilken minstepensjonist kan velge å kjøpe seg inn i det boligmarkedet som er nå for å sikre seg en bolig som etterkommer kravene til Kjerkol?

Og hvilke uføretrygdet kan gjøre det for å sikre fremtiden som eldre og kanskje pleietrengende? Ikke alle har et stort nedbetalt hjem som gir millioner på kontoen til å kjøpe seg en leilighet som er tilrettelagt for hjemmetjenesten. Uttalelser om hvordan man skal planlegge alderdom kan virke som et uttrykk for manglende kunnskap om virkeligheten til de menneskene man jobber for som politiker. Politikere må ha kontakt med «grasrota» for å tjene hele samfunnet, ikke bare eliten. Kjekol har rett i at vi har et problem i forhold til at andelen pensjonister øker og vi mangler både eldreboliger, sykehjemsplasser og arbeidsplasser. (1) Men da må hun og henne kollegaer jobbe for å endre det, i stedet for å pålegge mennesker som kjemper hver dag for å få endene til å møtes ansvaret for å skulle trygge sin egen alderdom. Dette er et spark til mennesker som allerede opplever å ligge nede og det er det siste de trenger. 

 

  1. VG.no https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P4j4lz/kjerkol-om-omsorgssvikt-blir-like-opproert-som-alle-andre
  2.  Dagsavisen.nohttps://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2023/01/26/tiden-er-inne-for-a-skifte-helseminister/
  3. Nav.no https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk/alderspensjon
  4. Nav.no https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/uforetrygd