Nav direktør Hans-Christian Holte, er i gang med en podkast hvor målet er å lytte til  brukerne av systemet. Håpet er at både han og ansatte i Nav skal lære noe av hvordan  brukerne opplever kontakten med Nav. (1) 

Podkasten som heter «Holtes halve» og introduseres på følgende måte: 

NAV-direktøren inviterer gjestene til en raus halvtime der de utforsker aktuelle temaer for  velferdssamfunnet og livene vi lever. 

At en direktør i NAV gir seg i kast med podkast for å lytte til brukere og dra nytte av «brukererfaring», er godt nytt. For det er kanskje det som må til? At de som arbeider i  systemet får se hvordan møtet med NAV oppleves og ikke minst, hvem menneskene bak  vedtakene er? Hvem er de og hva gjør at de har havnet i en situasjon som gjør at de er  avhengig av statlig hjelp for å få et verdig liv?  

Første episode handler om Berat Jusifi som ble ungdomskriminell, men etter å ha sonet  jobber han nå hos nettopp NAV hvor han arbeider med å få ungdommer ut av kriminelle  miljøer. Han har deltatt i en film kalt «Krigere – de utenfor» som handler i hovedsak om hvordan Berat prøvde å hjelpe en ung gutt Mamo inn på den rette sti. Et viktig moment i  filmen er hvordan systemet, både barnevern, politi og NAV, er viktige i prosessen for  hvordan man skal nå fram til mennesker med problemer og hjelpe de til å hjelpe seg selv. I  filmen finnes det kritikk til at systemets lover og regler i mange tilfeller er for streng, men  konkluderer til sist at systemet fungerer godt og har mulighet til å lykkes i dette arbeidet. (3) 

Andre episode handler om fattigdom og her møter vi både Kaisa Hansen Suckow som er  tidligere NAV klient som har vokst opp i fattigdom, og Fafo forsker Tone Fløten som har  forsket på fattigdom i Norge siden 1990 tallet. (3) Fafo forsker Tone Fløten forteller bl.a. i  podkasten om hvordan fattigdom i Norge som tema, var nærmest ikke eksisterende på 90 – tallet, selv om den absolutt fantes. Så er vi kanskje kommet et stykke på vei ved at det i 2023  er tema i en podkast. Kaisa Hansen Suckow forteller om livet som fattig både som barn og  ung voksen. Hun forteller videre om møter med NAV, frustrasjon og følelse av skam. Hansen  Suckow har brukt erfaringene sine til å skrive bok og lage film om det å være fattig. Og hun  ønsker å sette søkelyset på stigmaene man blir møtt med fra samfunnet. Hun opplever at  mange mener at fattigdom er selvforskyldt. (3) Filmen hun laget viser bl.a. hvordan Kaisa  som gift trebarnsmor måtte gå på «dumster diving» (jakte mat i containere) da hun og  mannen ikke hadde råd til mat til seg og barna. Den viser også scener fra møter med Nav  hvor en desperat Kaisa må be om nødhjelp fra NAV i mangel på penger. (4) Filmen er et  åpent og nakent portrett som gir et tydelig bilde av hvordan virkeligheten kan være for  mennesker som havner i fattigdom.  

Både Fafo-forsker Tone Fløten og Kaisa Suckow mener at man har et stykke å gå for å  avskaffe fattigdommen i Norge og at det kanskje skyldes manglende kunnskap om de  fattiges situasjon blant de som styrer og steller. 

Og her er vi vel ved kjernen av problemet. Det er vanskelig å forestille seg en virkelighet man  ikke har levd, spesielt vanskelig er det når den virkeligheten bare er tall på et papir. Det at fattigdommen i Norge nå er mer i fokus og, som vi har nevnt før her på siden, flere  mennesker står fram med sine historier og sine «virkeligheter», kan det være et stort steg framover. Åpenhet og diskusjon kan være med på å få bort stigma og kanskje skape en  politikk hvor målet blir å få bort den norske fattigdommen en gang for alle. 

Podkasten er bare en av flere muligheter til å få tematikken fram i lyset og få politikere til å  virkelig lytte til menneskene som står nederst på den økonomiske skalaen. Podkasten er absolutt lyttervennlig og anbefales. Det blir spennende å følge den videre når  flere episoder slippes. 

Boken til Kaisa Hansen Suckow heter «Oss mot verden- en historie om å være fattig» og kan  lånes på biblioteket. Filmen heter «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg?», og ligger på Aftenposten.no (Se link nederst på kilde 4)

  1. Frifagbevegelse.no https://frifagbevegelse.no/fontene/kaisa-har-selv-vart-fattig-na forteller-hun-navsjefen-om-sitt-mote-med-systemet-6.158.936274.800966643c
  2. Spotify.com https://open.spotify.com/episode/2RrOJBKXmYB3BFgizirDv1
  3. Montages.no https://montages.no/2022/10/analysen-krigere-2022/

4. Aftenposten.no https://www.aftenposten.no/video/i/g6vQ5k/dokumentar-saa-er spoersmaalet-hadde-de-raad-til-det-foer-og