Støtt oss

FØL Norge|Støtt oss

FØL er en relativt fersk organisasjon med begrensede midler. Av den grunn kommer donasjoner og gaver svært godt med i arbeidet vårt! Om det er ønskelig å støtte oss kan vår vipps konto benyttes til dette: 528888

Donasjoner kan også overføres til vår bankkonto: 1506.10.60542

FØL Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Organisasjon

921 107 439

Kontakt

Brugata 1, 0186 Oslo, Norway

+47 41294383 | +47 95121320

kontakt@folnorge.no

EnglishFrenchGermanNorwegianSpanish