Nå har Regjeringen sammen med SV kommet med en strømpakke som skal bidra til at de som har aller minst å rutte med skal kunne gå vinteren i møte uten å måtte sitte inne å fryse. I denne nye løsningen så er det lagt opp til at alle som får sosiale ytelser skal få dekket mer av sin strømutgift og ikke minst at de med bostøtte skal få økt støtte.  

Det som kanskje er gladnyheten, er at flere skal få bostøtte. Den nye løsningen skal gjøre at 40 000 flere husholdninger skal få hjelp. Og det er bra syns vi, det går i riktig retning i hvertfall.  

Vi håper nå at regjeringen kan se på hele strømsystemet også for fremtiden, da dette sannsynligvis ikke vil endre seg til senere vintre.