Våre samarbeidspartnere

FØL Norge|Våre samarbeidspartnere

FØL Norge har flere samarbeidspartnere for å sammen nå våre mål, og bekjempe fattigdom i Norge. Vår viktigste samarbeidspartner er våre medlemmer, som bidrar til økt synlighet. For at vi skal kunne engasjere befolkningen og presse politikere, er vi avhengig av å ha samarbeidspartnere som jobber mot det samme målet. Alle våre samarbeidspartnere bidrar på forskjellige måter, som igjen vil gi mer tilbake til våre medlemmer. 

Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Velferdsalliansen jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

www.velferdsalliansen.no/

FØL Norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.

Organisasjon

921 107 439

Kontakt

Brugata 1, 0186 Oslo, Norway

+47 41294383 | +47 95121320

kontakt@folnorge.no

EnglishFrenchGermanNorwegianSpanish