Det gikk ikke helt som vi håpet i Høyesterett. Igjen så ser vi at myndighetene og folket ikke ser ting på samme måte. Eller tolkningen av lovverket blir så feil så feil får den enkelte. Det er også skremmende at når en tar opp kampen mot et stort monster som NAV, og kjemper frem sin sak, så skal også du være redd for å få regninga.  

MEN vi gir oss ikke. Vi har hatt saken i Stortinget før, og vi skal kjempe i Stortinget igjen. Vi vil sette fokus på saken igjen helt til vi får frem viktigheten for den. For den enkelte som måtte kjempe sin sak. Og for rettferdigheten i et system som har sviktet i dag.  

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/desember-2021/hr-2021-2552-a.pdf?fbclid=IwAR1EeMuwikJHXF1ZEeMwSVNCL5fFrm30kCiHZ4ZrApGCTOuOCwnL8sTJEoY